Měsíční plán – listopad 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – LISTOPAD 2014 (19 pracovních dnů)

1. 11. Konzultace dálkového studia SRE
3. 11. 13:00-14:30 Lékařská prohlídka – 1. D VLA
4. 11. celý den DVPP: Rozvoj učitelských dovedností, Praha TLA
5. 11. Konzultace dálkového studia – 3. LD
5. 11. 8:55-10:45 Literární pásmo: K. Čapek – 3. C, 4. B 3. BE (5AUL) KUD, SRA, TLA
5. 11. 10:55-12:30 Literární pásmo: K. Čapek – 2. N, 4. D, 4. A (5AUL) STE, SRA
6. 11. celý den Exkurze: Dotkni se 20. století, Praha – 2. D SUL, STE
6. 11. 12:00 Poklady z praxe – klasifikace za 1. čtvrtletí Šrámek, Jirouš
6. 11. 10:30 Lékařská prohlídka – S1.A HN
7. 11. Konzultace dálkového studia – 2. UD
7. 11. 12:00 Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí (H1)
7. – 8. 11. celý den Výstava SCHOLA BOHEMIA, IDEON Pardubice KUB
8. 11. 8:30-12:00 Den otevřených dveří – všechna pracoviště KER, Uhlíř
10. 11. Konzultace dálkového studia – 1. LD
10. 11. 12:00 Odevzdání podkladů pro pedagogickou radu TU
10. 11. 13:00-14:30 Lékařská prohlídka – 1. E JAC
10. 11. 13:00-14:35 Exkurze: SVK HK – 3. G KNA
10. – 14. 11. dle dohody Beseda: Příběhy bezpráví, Sametová revoluce – 3. C SUL
11. 11. celý den Odborná exkurze: EZU, s. p., Praha – 3. BE (obor MEs) Karban
11. 11. celý den Mistrovství SŠ ve stolním fotbale – tělocvična H2 Uhlíř
12. 11. Konzultace dálkového studia – 2. LD
12. 11. celý den Volby členů Školské rady a Předsedy výboru SPRŠ, Hradební TU
12. 11. 14:30-15:40 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí (H1 – 5AUL) JAN, UHL
12. 11. 15:45-16:45 Výbor SRPŠ, Hradební – učebna 1VZ KER
12. 11. 17:00-18:30 Třídní schůzky (rozpis) TU, vyučující
12. 11. odpoledne DM: Návštěva solné jeskyně Vlčková
13. 11. celý den DVPP: Specializační seminář pro TU, Praha STO
13. 11. celý den Exkurze: Lidice, Etická výchova – 3. C (IS), 2. C, T2.E KUD, JZ
13. 11. celý den Exkurze: TSS Třebechovice – 3. BE (MS01), 2. D VLA, MAC
13. 11. 10:30 Lékařská prohlídka – E1.A BR
14. 11. 11:40-13:25 Program SVK HK o Boženě Němcové – S2.A ZO
14. 11. 13:30-14:30 Exkurze: SVK HK – E1.A ZO
14. – 15. 11. XXII. Prezentační přehlídka středních škol, ALDIS HK KUB
17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18. – 19. 11. odpoledne DM: 11. ročník OPEN DM CUP ve stolním tenise (0TV) Horák
19. 11. Konzultace dálkového studia – 3. LD
19. 11. 12:00-13:00 Exkurze: SVK HK – 1. A ZO
19. 11. 14:40 Žákovský parlament – učebna 1VZ JAN, KER
19. 11. odpoledne DM: návštěva horolezecké stěny Roubal
20. 11. 13:00-14:45 ENERSOL 2015: školní kolo – 2. B, 3. C (PEK), 1. B (5AUL) TLA
20. 11. 10:30 Lékařská prohlídka – T1.A VS
20. 11. 11:40-13:25 Program SVK HK o Boženě Němcové – T2.E ZO
21. 11. Konzultace dálkového studia – 2. UD
24. 11. celý den Školení: Literární fantastika včera a dnes SRA, KUD
24. 11. Konzultace dálkového studia – 1. LD
24. 11. 13:00-14:30 Lékařská prohlídka – 1. A SMD
25. 11. celý den Exkurze: HAKEL, Hradec Králové – 2. E VLC
25. 11. celý den Pardubické hry mládeže – turnaj ve stolním tenise (0TV) Horák
25. 11. odpoledne DM: turnaj ve volejbale s DM VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mahrlová
26. 11. Konzultace dálkového studia – 2. LD
27. 11. 12:00 Pracovní výkazy KOP
28. 11. Konzultace dálkového studia – 3. UD
28. 11. Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce – jaro 2015 KOP
29. 11. Konzultace dálkového studia SRE
V průběhu měsíce Spolupráce s o.p.s. Pestrá společnost pro nevidomé Mahrlová

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – říjen 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ŘÍJEN 2014 (22 pracovních dnů)

1. 10. Konzultace dálkového studia – 2. LD
1. 10. odpoledne DM: Prohlídka SVK HK s průvodcem Vlčková
1. 10. odpoledne DM: Turnaj ve volejbalu na venkovním hřišti Mahrlová
2. 10. celý den MSV Brno: 3. G, 3. F, 3. BE (MS01), 2. N (PTN) – MAC, FEJ, VLA, JOS, POL
3. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
3. 10. 10:00-10:55 Přednáška o apartheidu – 1. J, 3. D (1VZ) RED
4. 10. Konzultace dálkového studia SRE
6. 10. 10:55- 13:00 Exkurze: SVK HK – 1. D KUD
7. 10. Výstava středních škol regionu Královéhradecko, ALDIS HK KUB
7. 10. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – učebna 1VZ KOP, KER
8. 10. Konzultace dálkového studia – 3. LD
9. 10. 8:00 Setkání s výchovnými poradci ZŠ – ÚP, okres HK KUB
9. 10. celý den NIDV: Středoškoláci se SPU a MZ KUD
9. 10. 10:00-10:45 Prezentace: LEONARDO – 1. A, E1.A, S1.A, T1.A (5AUL) MCK, RED
9. 10. 10:55-11:40 Prezentace: LEONARDO – 1. B, 1. C, 1. D, 1. E (5AUL) MCK, RED
10. 10. 8:00-16:30 Exkurze ČEZ – Trutnov- Poříčí, Dvůr Králové JAC, JUN, MAR
10. 10. Konzultace dálkového studia – 2. UD
13. 10. Konzultace dálkového studia – 1. LD
14. 10. 11:50 – 14:30 Exkurze: SVK HK – 1. C KUD
15. 10. celý den Školení ČŠI: modul iSET – školní testování ZO, KLO, HM
15. 10. Konzultace dálkového studia – 2. LD
15. 10. 8:45-11:40 Exkurze: Vazební věznice, Hradec Králové – 3. C KUD
15. 10. 10:00-11:40 Přednáška o Evropské unii – 4. B, 4. C (učebna 1VZ) NEK
15. 10. 14:40 Žákovský parlament – učebna 1VZ, budova H1 SRA, KER
15. 10. 13:00 Přebor školy v šachu – učebna 01, budova H1 JECH
16. 10. celý den Školení ČŠI: modul iSET – školní testování KUD, STP
16. 10. celý den Pohár Josefa Masopusta (kopaná) KAL
16. 10. odpoledne DM: Turnaj v šipkách s DM VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mahrlová
16. 10. odpoledne DM: Návštěva střelnice Roubal
17. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
17. 10. 10:00-12:30 Program SVK HK o Boženě Němcové – 2. D TLA
18. 10. Konzultace dálkového studia SRE
18. 10. Otevírání naučné stezky Na plachtě (PEK) TLA
20. 10. 10:55-13:30 Program SVK HK o Boženě Němcové – 2. B TLA
21. 10. celý den Divadlo: Hans im Glück, Pardubice – 3. A, 3. C (němčináři) SUL
21. 10. celý den Krajské setkání metodiků a vedoucích PK – GJ Náchod JAC, (FIE)
22. 10. Konzultace dálkového studia – 3. LD
22. 10. WBS Drážďany STE, RED
22. 10. celý den Exkurze: Dotkni se 20. století, Praha – 2. B, 2. C SUL, TLA
23. 10. 12:00 Pracovní výkazy KOP
23. 10. 16:30 Školská rada SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové JAN, KOP
26. 10. Zájezd Vídeň – Den neutrality KAN
27. – 29. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
30. – 31. 10. Ředitelské volno
31. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
termín podle počasí DM: Přespolní běh kolem Orlice Horák

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – září 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ZÁŘÍ 2014 (22 pracovních dnů)

25. 8. 8:00 Zahajovací porada všech pedagogických pracovníků školy (AULA)
25. – 26. 8. Doklasifikace žáků učitelé
27. – 28. 8. 8:00 Opravné zkoušky učitelé
28. 8. 8:00 Přijímací zkoušky – 5. kolo (1MZ) KOP, KER
28. 8. 12:00 Pracovní výkazy za srpen KOP
29. 8. 7:30 Školení BOZP – učitelé odborných předmětů H1 (5AUL) JIR
8:00 Úvodní pedagogické rady H1 (5AUL) a H2 JAN, UH, RK
Školení BOZP – učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů H1 JIR
1. 9. 8:00 Zahájení školního roku 2014/15 – 2., 3. a 4. ročníky TU

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku – 1. ročníky (AULA) JAN, TU, UOV
8:00 – 8:45 učební obory H1
9:00 – 9:30 studijní obory H2
9:30 – 10:00 studijní obory IT, PEK, IS (H1)
10:00 – 10:30 studijní obory MS01, MZ01, MEe, MEs, PEN (H1)

1. – 5. 9. DT a PP společné části MZ – podzimní termín KOP
2. 9. 8:00 Třídnické práce ve škole (rozpis) – sudý týden TU
2. 9. Náhradní termín opravných zkoušek TU, učitelé
3. 9. Zahájení výuky podle rozvrhu – sudý týden učitelé
3. 9. 8:00-10:00 Třídnické práce – 3. BE (22) KOZ
3. 9. 10:00-12:30 Elektrotechnická výstava, Zimní stadion, HK – 1. F MAR
4. 9. 17:00 Rodičovská schůzka 1. ročníků H2 TU 1. r.
5. 9. 8:00-10:45 Třídnické práce – 1. F (36), 1. H (11), 1. J (26) MAR,KAN,RED
5. – 6. 9. Slavnosti královny Elišky – Hradec Králové Šrámek
8. 9. 8:00 ZZ – písemná část, opravný a náhradní termín KER
8. 9. 8:00-10:00 Třídnické práce – 2. F (21), 2. G (28), 2. H (12) JUN,IZA,ELS
9. – 10. 9. 7:00 ZZ, MZ – praktická část, opravný a náhradní termín KUB, KOP
9. 9. 7:00 ZZ 3. UD – praktická část, náhradní termín KUB
9. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 2. C MAE
10. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 2. E, S3.A LOK, ZO
10. 9. 17:00 Rodičovská schůzka 1. ročníků H1 TU 1. r.
11. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 3. A STO
11. – 12. 9. 8:00 ZZ – ústní část, opravný a náhradní termín KER
13. 9. Mladý těšanský kovář – Těšany u Brna Šrámek
15. – 17. 9. 8:00 MZ – ústní zkoušky (podzimní termín) KOP
16. 9. Mezi mosty – rafty Hradec Králové KAL
16. 9. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – 1VZ KOP, KER
17. 9. 15:30 Zahájení dálkového studia – 1. LD SRE
17. – 19. 9. Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice BAA
19. 9. 8:00 Zahájení dálkového studia – 3. UD SRE
19. – 20. 9. Královéhradecké krajské dožínky – umělečtí kováři Šrámek
20. 9. 7:30 Zahájení dálkového studia – 2. LD, 3. LD SRE
23. 9. celý den Srdíčkový den – 4. C SUL
24. 9. celý den Srdíčkový den – 4. B BAA
26. 9. 8:00 Zahájení dálkového studia – 2. UD SRE
28. 9. Státní svátek
29. 9. 12:00 Pracovní výkazy KOP

Categories: Nezařazené Tags:

Důležité termíny – zahájení školního roku 2014/15

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie
__________________________________________________________________________________________

Důležité termíny pro zahájení školního roku 2014/15

25. 8. 8:00 Zahajovací porada všech pedagogických pracovníků školy (AULA)
25. – 26. 8. Doklasifikace žáků
27. – 28. 8. 8:00 Opravné zkoušky
28. 8. 8:00 Přijímací zkoušky – 5. kolo KOP, KER
28. 8. 12:00 Pracovní výkazy za srpen KOP
29. 8. 8:00 Úvodní pedagogické rady H1 (5AUL) a H2 JAN
1. 9. 8:00 Zahájení školního roku 2014/15 – 2., 3. a 4. ročníky TU
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku – 1. ročníky (AULA) JAN
8:00 – 8:45 učební obory H1
9:00 – 9:30 studijní obory H2
9:30 – 10:00 obory IT, PEK, IS (H1)
10:00 – 10:30 obory MS01, MZ01, MEe, MEs, PEN (H1)
1. – 5. 9. DT a PP společné části MZ – podzimní termín KOP
2. 9. Náhradní termín opravných zkoušek TU
8. 9. 8:00 ZZ – písemná část, opravný a náhradní termín KER
9. – 10. 9. 7:00 ZZ, MZ – praktická část, opravný a náhradní termín KUB, KOP
11. – 12. 9. 8:00 ZZ – ústní část, opravný a náhradní termín KER
15. – 17. 9. 8:00 MZ – ústní zkoušky (podzimní termín) KOP

Termíny schůzek předmětových komisí:

25. 8. 10:00 M, Fy (5AUL) JAC
27. 8. 8:00 EKON NOV
27. 8. 8:00 CiJ (14) KUC
27. 8. 9:00 ČJ (32) KUD
27. 8. 12:00 EVVO TLA
28. 8. 11:00 STROJ MAC
29. 8. 10:00 VT SMD
29. 8. 10:00 ELEKTRO (43) STO

Vedení SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové přeje všem zaměstnancům, žákům a spolupracovníkům hezkou dovolenou a příjemné prázdniny a v novém školním roce 2014/15 hodně úspěchů.

Categories: Nezařazené Tags: