Měsíční plán – říjen 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ŘÍJEN 2014 (22 pracovních dnů)

1. 10. Konzultace dálkového studia – 2. LD
1. 10. odpoledne DM: Prohlídka SVK HK s průvodcem Vlčková
1. 10. odpoledne DM: Turnaj ve volejbalu na venkovním hřišti Mahrlová
2. 10. celý den MSV Brno: 3. G, 3. F, 3. BE (MS01), 2. N (PTN) – MAC, FEJ, VLA, JOS, POL
3. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
3. 10. 10:00-10:55 Přednáška o apartheidu – 1. J, 3. D (1VZ) RED
4. 10. Konzultace dálkového studia SRE
6. 10. 10:55- 13:00 Exkurze: SVK HK – 1. D KUD
7. 10. Výstava středních škol regionu Královéhradecko, ALDIS HK KUB
7. 10. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – učebna 1VZ KOP, KER
8. 10. Konzultace dálkového studia – 3. LD
9. 10. 8:00 Setkání s výchovnými poradci ZŠ – ÚP, okres HK KUB
9. 10. celý den NIDV: Středoškoláci se SPU a MZ KUD
9. 10. 10:00-10:45 Prezentace: LEONARDO – 1. A, E1.A, S1.A, T1.A (5AUL) MCK, RED
9. 10. 10:55-11:40 Prezentace: LEONARDO – 1. B, 1. C, 1. D, 1. E (5AUL) MCK, RED
10. 10. 8:00-16:30 Exkurze ČEZ – Trutnov- Poříčí, Dvůr Králové JAC, JUN, MAR
10. 10. Konzultace dálkového studia – 2. UD
13. 10. Konzultace dálkového studia – 1. LD
14. 10. 11:50 – 14:30 Exkurze: SVK HK – 1. C KUD
15. 10. celý den Školení ČŠI: modul iSET – školní testování ZO, KLO, HM
15. 10. Konzultace dálkového studia – 2. LD
15. 10. 8:45-11:40 Exkurze: Vazební věznice, Hradec Králové – 3. C KUD
15. 10. 10:00-11:40 Přednáška o Evropské unii – 4. B, 4. C (učebna 1VZ) NEK
15. 10. 14:40 Žákovský parlament – učebna 1VZ, budova H1 SRA, KER
15. 10. 13:00 Přebor školy v šachu – učebna 01, budova H1 JECH
16. 10. celý den Školení ČŠI: modul iSET – školní testování KUD, STP
16. 10. celý den Pohár Josefa Masopusta (kopaná) KAL
16. 10. odpoledne DM: Turnaj v šipkách s DM VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mahrlová
16. 10. odpoledne DM: Návštěva střelnice Roubal
17. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
17. 10. 10:00-12:30 Program SVK HK o Boženě Němcové – 2. D TLA
18. 10. Konzultace dálkového studia SRE
18. 10. Otevírání naučné stezky Na plachtě (PEK) TLA
20. 10. 10:55-13:30 Program SVK HK o Boženě Němcové – 2. B TLA
21. 10. celý den Divadlo: Hans im Glück, Pardubice – 3. A, 3. C (němčináři) SUL
21. 10. celý den Krajské setkání metodiků a vedoucích PK – GJ Náchod JAC, (FIE)
22. 10. Konzultace dálkového studia – 3. LD
22. 10. WBS Drážďany STE, RED
22. 10. celý den Exkurze: Dotkni se 20. století, Praha – 2. B, 2. C SUL, TLA
23. 10. 12:00 Pracovní výkazy KOP
23. 10. 16:30 Školská rada SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové JAN, KOP
26. 10. Zájezd Vídeň – Den neutrality KAN
27. – 29. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
30. – 31. 10. Ředitelské volno
31. 10. Konzultace dálkového studia – 3. UD
termín podle počasí DM: Přespolní běh kolem Orlice Horák

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – září 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ZÁŘÍ 2014 (22 pracovních dnů)

25. 8. 8:00 Zahajovací porada všech pedagogických pracovníků školy (AULA)
25. – 26. 8. Doklasifikace žáků učitelé
27. – 28. 8. 8:00 Opravné zkoušky učitelé
28. 8. 8:00 Přijímací zkoušky – 5. kolo (1MZ) KOP, KER
28. 8. 12:00 Pracovní výkazy za srpen KOP
29. 8. 7:30 Školení BOZP – učitelé odborných předmětů H1 (5AUL) JIR
8:00 Úvodní pedagogické rady H1 (5AUL) a H2 JAN, UH, RK
Školení BOZP – učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů H1 JIR
1. 9. 8:00 Zahájení školního roku 2014/15 – 2., 3. a 4. ročníky TU

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku – 1. ročníky (AULA) JAN, TU, UOV
8:00 – 8:45 učební obory H1
9:00 – 9:30 studijní obory H2
9:30 – 10:00 studijní obory IT, PEK, IS (H1)
10:00 – 10:30 studijní obory MS01, MZ01, MEe, MEs, PEN (H1)

1. – 5. 9. DT a PP společné části MZ – podzimní termín KOP
2. 9. 8:00 Třídnické práce ve škole (rozpis) – sudý týden TU
2. 9. Náhradní termín opravných zkoušek TU, učitelé
3. 9. Zahájení výuky podle rozvrhu – sudý týden učitelé
3. 9. 8:00-10:00 Třídnické práce – 3. BE (22) KOZ
3. 9. 10:00-12:30 Elektrotechnická výstava, Zimní stadion, HK – 1. F MAR
4. 9. 17:00 Rodičovská schůzka 1. ročníků H2 TU 1. r.
5. 9. 8:00-10:45 Třídnické práce – 1. F (36), 1. H (11), 1. J (26) MAR,KAN,RED
5. – 6. 9. Slavnosti královny Elišky – Hradec Králové Šrámek
8. 9. 8:00 ZZ – písemná část, opravný a náhradní termín KER
8. 9. 8:00-10:00 Třídnické práce – 2. F (21), 2. G (28), 2. H (12) JUN,IZA,ELS
9. – 10. 9. 7:00 ZZ, MZ – praktická část, opravný a náhradní termín KUB, KOP
9. 9. 7:00 ZZ 3. UD – praktická část, náhradní termín KUB
9. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 2. C MAE
10. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 2. E, S3.A LOK, ZO
10. 9. 17:00 Rodičovská schůzka 1. ročníků H1 TU 1. r.
11. 9. celý den Sbírka „V září světlušky září“ – 3. A STO
11. – 12. 9. 8:00 ZZ – ústní část, opravný a náhradní termín KER
13. 9. Mladý těšanský kovář – Těšany u Brna Šrámek
15. – 17. 9. 8:00 MZ – ústní zkoušky (podzimní termín) KOP
16. 9. Mezi mosty – rafty Hradec Králové KAL
16. 9. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – 1VZ KOP, KER
17. 9. 15:30 Zahájení dálkového studia – 1. LD SRE
17. – 19. 9. Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice BAA
19. 9. 8:00 Zahájení dálkového studia – 3. UD SRE
19. – 20. 9. Královéhradecké krajské dožínky – umělečtí kováři Šrámek
20. 9. 7:30 Zahájení dálkového studia – 2. LD, 3. LD SRE
23. 9. celý den Srdíčkový den – 4. C SUL
24. 9. celý den Srdíčkový den – 4. B BAA
26. 9. 8:00 Zahájení dálkového studia – 2. UD SRE
28. 9. Státní svátek
29. 9. 12:00 Pracovní výkazy KOP

Categories: Nezařazené Tags:

Důležité termíny – zahájení školního roku 2014/15

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie
__________________________________________________________________________________________

Důležité termíny pro zahájení školního roku 2014/15

25. 8. 8:00 Zahajovací porada všech pedagogických pracovníků školy (AULA)
25. – 26. 8. Doklasifikace žáků
27. – 28. 8. 8:00 Opravné zkoušky
28. 8. 8:00 Přijímací zkoušky – 5. kolo KOP, KER
28. 8. 12:00 Pracovní výkazy za srpen KOP
29. 8. 8:00 Úvodní pedagogické rady H1 (5AUL) a H2 JAN
1. 9. 8:00 Zahájení školního roku 2014/15 – 2., 3. a 4. ročníky TU
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku – 1. ročníky (AULA) JAN
8:00 – 8:45 učební obory H1
9:00 – 9:30 studijní obory H2
9:30 – 10:00 obory IT, PEK, IS (H1)
10:00 – 10:30 obory MS01, MZ01, MEe, MEs, PEN (H1)
1. – 5. 9. DT a PP společné části MZ – podzimní termín KOP
2. 9. Náhradní termín opravných zkoušek TU
8. 9. 8:00 ZZ – písemná část, opravný a náhradní termín KER
9. – 10. 9. 7:00 ZZ, MZ – praktická část, opravný a náhradní termín KUB, KOP
11. – 12. 9. 8:00 ZZ – ústní část, opravný a náhradní termín KER
15. – 17. 9. 8:00 MZ – ústní zkoušky (podzimní termín) KOP

Termíny schůzek předmětových komisí:

25. 8. 10:00 M, Fy (5AUL) JAC
27. 8. 8:00 EKON NOV
27. 8. 8:00 CiJ (14) KUC
27. 8. 9:00 ČJ (32) KUD
27. 8. 12:00 EVVO TLA
28. 8. 11:00 STROJ MAC
29. 8. 10:00 VT SMD
29. 8. 10:00 ELEKTRO (43) STO

Vedení SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové přeje všem zaměstnancům, žákům a spolupracovníkům hezkou dovolenou a příjemné prázdniny a v novém školním roce 2014/15 hodně úspěchů.

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – červen 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ČERVEN 2014 (20 pracovních dnů)

2. 6. 8:00 Písemná část ZZ – 3. E, F, G, H, UD KER
2. – 7. 6. Poznávací zájezd do Paříže – H2 ZO
3. 6. 11:40-14:35 Exkurze: SVK Hradec Králové – 1. N (obor PTN) KNA
3. – 5. 6. 7:00 Praktická část ZZ – 3. H (obor SMZ) KUB
3. – 6. 6. 7:00 Praktická část ZZ – 3. G (obor NA) KUB
3. 6. 14:40 Žákovský parlament – 1VZ JAN
4. – 5. 6. 7:00 Praktická část ZZ – 3. E, 3. F, 3. G (obory O, KA) KUB
5. 6. celý den Exkurze: Týniště n. Orlicí – 2. E BOR, IZA
5. 6. 9:00-14:00 Turnaj v kopané, Malšovice – SPŠ, SOŠ a SOU, HK Horák
5. 6. 10:00-12:30 Exkurze: SVK Hradec Králové a Hradecká 647 – 2. F (SMZ) KNA
5. – 6. 6. celý den Exkurze: Jičín a Jinolické rybníky – 2. D VLC
9. 6. 10:00 Školení: Vyhláška č. 50/1978 Sb. – 3. E, 3. F, 4. B (5AUL) MCK
10. 6. 8:00 Zkoušky: Vyhláška č. 50/1978 Sb. – 3. E, 3. F, 4. B (5AUL) MCK
10. – 11. 6. 7:00 Praktická část ZZ – 3. UD KUB
10. 6. celý den Exkurze: Po stopách bratří Čapků – 3. C, 3. B TLA, KAN
10. – 13. 6. Studijní volno – 3. E, 3. H
11. 6. celý den Exkurze: Hvězdárna HK a Planetární stezka – 1. G JAC, STP (0-5)
11. 6. 9:45 Slavnostní vyřazení maturantů – Městská hudební síň, HK JAN
11. 6. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – 1VZ KOP
11. – 16. 6. Studijní volno – 3. F
12. 6. celý den Exkurze: Předměřice n. Labem – 1. G IZA, NEK
12. 6. celý den Turnaj v nohejbalu – SPŠ stavební, Rybitví Horák
12. – 17. 6. Studijní volno – 3. G
13. 6. Divadelní představení Richard III. – S2.A (H2) ZO
13. 6. 12:00 Odevzdání pedagogické dokumentace maturitních tříd KOP
16. 6. 8:00 Ústní část ZZ – 3. E MAR
16. – 17. 6. 8:00 Ústní část ZZ – 3. H NEK
17. 6. 8:00 Ústní část ZZ – 3. F STP
18. 6. celý den Exkurze: Hvězdárna Ondřejov, Hrusice – 3. A JECH
18. 6. 12:00 Podklady z praxe pro pedagogickou radu Šrámek, Jirouš
18. 6. 12:00 Zápis klasifikace za 2. pololetí do Bakaláře učitelé
18. 6. 12:00 Zápis výchovných opatření do Bakaláře TU
18. – 19. 6. 8:00 Ústní část ZZ – 3. G, 3. UD FEJ, VLC
19. 6. celý den Exkurze: Osvětim KUD, SUL
19. 6. celý den Školení: National Instrument, MULTISIM, Olomouc MCK, MAR
19. 6. celý den Konference MITAV 2014, Brno JECH
19. – 20. 6. celý den Konference MITAV 2014, Brno BAA
19. 6. 12:00 Odevzdání podkladů pro pedagogickou radu TU
20. 6. 8:00 Třídnické práce – 1. F, 2. D, 2. E, 2. F, 2. G TU
20. 6. celý den Exkurze: Hvězdárna HK a Planetární stezka – 2. A JAC, TLA
20. 6. 9:00 Slavnostní vyřazení učňů – Městská hudební síň, HK JAN
21. 6. celý den Sjezd Orlice KAN, STP
23. 6. 14:40 Pedagogická rada – 5AUL JAN
24. – 25. 6. 8:00 Třídnické práce zbývajících tříd TU
24. – 25. 6. Třídní exkurze – S2.A (H2) ZO, KK
24. 6. celý den Exkurze: Planetární stezka, Nový HK – 1. A KOA
25. 6. 8:00 Přijímací řízení – 4. kolo KOP, KER
25. 6. celý den Exkurze: Retenční nádrže v novohradeckých lesích – 1. B TLA
25. 6. 12:00 Pracovní výkazy KOP
25. 6. 12:00 Odevzdání pedagogické dokumentace zbývajících tříd TU
25. 6. 12:00 Oznámení termínů srpnových schůzek PK KER
26. 6. 8:00 Sportovní den školy KAL
27. 6. 8:00 Rozdávání vysvědčení za 2. pololetí TU
27. 6. 11:30 Slavnostní oběd – Alessandria JAN
28. 6. – 31. 8. Hlavní prázdniny
28. 6. – 7. 7. Zájezd Estonsko Velík
1. 9. 8:00 Zahájení školního roku 2014/2015

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – květen 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – KVĚTEN 2014 (20 pracovních dnů)

1. 5. Státní svátek
2. 5. 8:00 Společná část MZ – DT z M, PP z AJ KOP
2. 5. Ředitelské volno – ostatní žáci
5. 5. 8: 00 Společná část MZ – DT a PP z ČJ KOP
5. 5. celý den Procházkové okruhy: Historie a současnost HK – 1. A KOA
5. 5. 9:00-10:30 Přednáška: Studium v zahraničí – 3. A, B, C, D (5AUL) SRA, TU
5. 5. 11:45-14:00 Exkurze: Nakladatelství MF Dnes – 2. C KUD
6. 5. 8:00 Společná část MZ – DT z AJ
6. 5. celý den Exkurze: Elektrárna Opatovice nad Labem – 1. F JUN, VLC
7. 5. 8:00 Společná část MZ – DT a PP z NJ
7. 5. celý den Exkurze: ATAS Náchod (elektromotory) – 2. D, 2. E (Esl) VLC, MAR
7. 5. 16:00-18:00 Elixír do škol – Biskupské gymnázium Hradec Králové JAC
8. 5. Státní svátek
9. 5. Ředitelské volno
12. 5. Konzultace dálkového studia
12. – 16. 5. Studijní volno – 4. A, 4. C
12. – 17. 5. Výměnný pobyt žáků ze Sinsheimu KUB
13. 5. celý den Představení Tanecbook, Pardubice – 2. A, 3. B, 3. C KUC, NEK, IZA
13. 5. celý den Školení: Světlo a záření (Vernier), Náchod JAC, FIE, MAR
13. 5. 8:55-10:45 Exkurze: Muzeum východních Čech, Hradec Králové – 1. G SRA
14. 5. 8:00 Přijímací zkoušky – 2. kolo KOP, KER
14. 5. celý den Exkurze: ATAS Náchod (elektromotory) – 2. BE (MEe, MEs) VLC
14. 5. Konzultace dálkového studia
15. – 21. 5. Studijní volno – 2. N
15. 5. celý den DM: Přespolní běh – SPŠ stavební Pardubice Horák
16. 5. Konzultace dálkového studia
16. 5. 10:00-13:45 Exkurze: Slévárny ČKD – 3. H (obor SMZ) KNA
16. – 18. 5. odpoledne Celostátní konference projektu Elixír do škol, Hradec Králové JAC
17. 5. Konzultace dálkového studia SRE
17. – 22. 5. Výměnný pobyt žáků školy v Sinsheimu (3. D – 18 žáků) SUL, STE, MAC
19. – 23. 5. Studijní volno – 4. B
19. – 20. 5. Ústní část MZ – 4. A (učebna 03) KUC
19. – 22. 5. Ústní část MZ – 4. C (učebna 02) FIE
19. – 30. 5. Souvislá praxe 1. N, 2. A, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C TU
21. 5. odpoledne DM: Soutěž v šipkách s DM VOŠZ a SZŠ HK Mahrlová
22. – 23. 5. Ústní část MZ – 2. N (učebna 03) NOV
23. 5. Konzultace dálkového studia
23. 5. 14:00 Uzavření klasifikace 3. E, F, G, H, UD (4. čtvrt.) učitelé
26. – 28. 5. Ústní část MZ – 4. B (učebna 02) KAN
26. 5. 12:00 Podklady pro pedagogickou radu 3. E, F, G, H, UD TU
28. – 30. 5. Ústní část MZ – 3. PD (učebna 03) BAA
28. 5. 14:40 Pedagogická rada 3. E, F, G, H, UD (4. čtvrt.) – 1VZ JAN
28. 5. odpoledne DM: Urbanistická koncepce HK s průvodcem Mahrlová
28. 5. odpoledne DM: Minigolf, grilování Vlčková
29. 5. 10:00-13:00 Exkurze: Vazební věznice HK – 3. D KUC
29. 5. 12:00 Pracovní výkazy KOP
31. 5. Konzultace dálkového studia SRE
2. 6. 8:00 Písemná část ZZ KUB

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – duben 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – DUBEN 2014 (21 pracovních dnů)

1. 4. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. H NEK
2. – 4. 4. 7:00 Praktická maturitní zkouška – 4. B Šrámek, Jirouš
2. 4. Konzultace dálkového studia
2. 4. odpoledne DM: Výstava Harmonie paní geometrie, UHK Vlčková
2. – 3. 4. celý den SOD, obor NA – Průmyslová škola, Letohrad Rybář
3. 4. 12:00 Předání klasifikace z praxe – 3. čtvrtletí Šrámek, Jirouš
3. 4. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. G FEJ
3. 4. odpoledne DM: Střelba na terč Roubal
4. 4. Konzultace dálkového studia
4. 4. 10:00-13:45 Exkurze: Mechanické dílny ZVU POTEZ a. s. – 3. H (obor SMZ) KNA
4. 4. 12:00 Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí učitelé
5. 4. Konzultace dálkového studia SRE
5. 4. celý den Obor UKZ: Velikonoční jarmark, Adalbertinum, HK Šrámek, Rýdlo
7. 4. 12:00 Odevzdání podkladů pro pedagogickou radu TU
8. – 9. 4. celý den Celostátní kolo SOD, České ručičky, obor O – Žďár n. S. Šrámek
9. 4. Konzultace dálkového studia
9. 4. 11:45-13:45 Muzeum východních Čech v Hradci Králové – 2. G SRA
9. 4. 14:15 Ukončení výuky
9. 4. 14:30-15:40 Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (5AUL) JAN
9. 4. 15:45-16:45 Výbor SRPŠ Hradební – velká zasedací místnost (1VZ) KER
9. 4. 17:00-18:30 Třídní schůzky SRPŠ Hradební (rozpis) TU
9. – 10. 4. celý den Celostátní kolo SOD, obor UKZ – SOŠ a SOU H. Heřmanice Šrámek, Rýdlo
10. 4. 8:00-10:45 Exkurze: VE Hučák, Hradec Králové – 2. E MAR
10. 4. 10:45-14:00 Bio Centrál: Rady začínajícím milencům – 1. r. (kromě 1. N) TU, UOV
10. 4. odpoledne DM: Stolní fotbal s DM VOŠZ a SZŠ HK Mahrlová
11. 4. Konzultace dálkového studia
11. 4. 13:00-13:45 Literární procházka: centrum HK – 1. G SRA
14. 4. 8:00 Praktická maturitní zkouška – 4. A
14. 4. Konzultace dálkového studia
14. 4. 9:00-14:00 Porada metodiků prevence SPJ – KÚ KHK MAE
14. 4. 13:00-14:35 Exkurze: VE Hučák – 1. A STO
14. 4. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. G IZA
15. 4. celý den Celorepubliková soutěž v CAD systémech, 3E Praha – 41, 5. patro VLA, TOB, ELS
15. 4. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. H ELS
15. – 16. 4. celý den Ekologická olympiáda – Podorlický skanzen BAA
15. – 16. 4. 8:00 Praktická maturitní zkouška – 4. C
16. 4. 8:00 Praktická maturitní zkouška – 2. N
16. 4. 8:00 Praktická maturitní zkouška – 3. PD
16. 4. 12:00 Podklady pro pedagogickou radu – 4. A, B, C, 2. N, 3. PD TU
17. – 21. 4. Velikonoční prázdniny
22. 4. 8:00-10:00 Přijímací zkoušky – 1. kolo, 1. termín KOP, KER
22. 4. 7:00-10:00 Výuka odpadá z důvodu konání přijímacích zkoušek TU
23. 4. 8:00-10:00 Přijímací zkoušky – 1. kolo, 2. termín KOP, KER
23. 4. Konzultace dálkového studia
23. 4. celý den Turnaj ve volejbalu – SOU plynárenské Pardubice, Polabiny Horák
23. 4. celý den Celostátní SOD, České ručičky, obor Esi, Esl, ME – Brno Šrámek, Andrýs
23. 4. 14:40 Pedagogická rada 4. A, B, C, 2. N, 3. PD – 4. čtvrt. (1VZ) JAN
23. 4. odpoledne DM: Bowling pro žáky domova mládeže Mahrlová
24. 4. 8:00 Talentové zkoušky UKZ – 2. kolo (učebna 5AT) KUB
25. 4. Konzultace dálkového studia
26. 4. 12:00-17:00 Obor UKZ – Stavění máje, Piletice, Šrámkův statek Šrámek
28. 4. Konzultace dálkového studia
28. – 29. 4. 8:00 Přijímací zkoušky – nástavbové denní studium (1. kolo) KOP, KER
28. – 29. 4. Studentské volby do Evropského parlamentu 2014 KUD
29. 4. 12:00 Pracovní výkazy KOP
29. 4. 14:40 Žákovský parlament – 1VZ SRA
30. 4. Konzultace dálkového studia
30. 4. celý den Exkurze: Signal Mont, HK, výroba, muzeum – 1. G (obor EZP), 3. E MAR, VLC
30. 4. 9:40 Provozní porada k MZ – 1VZ KOP
30. 4. 12:00 Odevzdání témat ZZ KUB
1. 5. Státní svátek
2. 5. Ředitelské volno
2. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – březen 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – březen 2014 (21 pracovních dnů)

3. – 9. 3. Jarní prázdniny
10. 3. dopoledne Roadshow ČVUT – H1 (chodby v přízemí) KER
10. – 12. 3. celý den Přehlídka ŘEMESLO VYSOČINY 2014 – obory elektro Andrýs, Fogl
10. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. D STE
11. 3. dopoledne Roadshow ČVUT – H2 Rojík
11. 3. 10:00-13:00 Divadelní představení Žebrácká opera (rozpis) KUD
11. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. A SRA
11. 3. 14:45 Seminář k odborné stáži v Drážďanech – H1, učebna 43 MCK
11. – 12. 3. celý den SOD, obory Esl, Esi, EZP – SPŠ Třebíč Andrýs, KOP
11. 3. odpoledne DM: Soutěž O nejsilnějšího žáka – 0TV, SPos Horák
12. 3. Konzultace dálkového studia
12. – 13. 3. celý den SOD, obor Obráběč kovů – SPŠ, SOŠ a SOU HK Šrámek
12. 3. 8:50-10:50 Galerie moderního umění HK – 3. B TLA
12. 3. 10:55-14:35 Projekt: Planeta Země 3000 – Indonésie (1. A, 1. B) KOA, TLA
13. – 14. 3. celý den Národní kolo ENERSOL 2014 TLA
14. 3. Konzultace dálkového studia
14. 3. 13:00 Soutěž: Tahle země je i pro starý, odevzdání prací KUD
14. 3. 14:00 Ukončení dotazníkového šetření projektu Zvyšování kvality učitelé
16. – 29. 3. Odborná stáž žáků v Drážďanech RED, MCK
17. 3. Konzultace dálkového studia
17. 3. 13:00 Brück AM, Zámrsk – 5AUL (3. G, H, 4. B obor MS01, H2) KUB
18. – 19. 3. celý den SOD, obor SMZ – ISŠ technická, Vysoké Mýto Šrámek
18. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. E MAR
18. 3. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – 1VZ KOP, KER
18. 3. odpoledne DM: Turnaj ve stolním tenise s DM VOŠZ a SZŠ HK Mahrlová
20. 3. celý den AMPÉR 2014 – BVV Brno VLC
19. 3. Konzultace dálkového studia
19. – 20. 3. celý den SOD, obor Esi – SPŠ Trutnov Andrýs
19. 3. 8:50-10:50 Galerie moderního umění HK – 3. C, 3. H (obor UKZ) TLA
19. 3. 9:00-12:30 Školení ŠMK – NIDV Hradec Králové FIE, BAA
19. 3. 16:00-18:00 Školení: Elixír do škol – FN HK JAC
19. 3. odpoledne DM: Cvičná střelba z pistole na střelnici s lektorem Roubal
20. 3. 11:00-14:00 Bio Centrál: Festival Jeden svět – 3. B, C, D, E, 2. BE (KOZ) KUC,NEK,IZA,BOR
21. 3. Konzultace dálkového studia
21. 3. celý den Školení: Matematika je jazykem přírodních věd, Olomouc JAC
21. 3. 8:00-13:45 Exkurze ČKD, slévárna elektronu – 3. H (SMZ) KNA
21. 3. 10:50-12:30 Matematický klokan – 5AUL BAA, NEK
22. 3. Konzultace dálkového studia SRE
24. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. D MAC
25. 3. celý den Silový víceboj – SPŠ stavební, Pardubice Horák
25. 3. 10:00-11:40 Exkurze: Muzeum východních Čech v HK – 2. F SRA
25. – 26. 3. celý den SOD, obory EZP a Esl – VOŠ a SŠSE Praha, Vysočany Jirouš, Fogl
25. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 2. C (obor PEK) + 2. F KUD, SVI
25. 3. 14:40 Žákovský parlament – 1VZ KER
26. 3. Konzultace dálkového studia
26. 3. odpoledne DM: Badminton Malý
27. 3. celý den Exkurze: Mineralia Praha – 2. C (obor PEK) BAA
27. 3. 11:00-14:00 Bio Centrál: Festival Jeden svět – 3. A, 2. N, 2. F SRA, NOV, SVI
27. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 2. G (KAL)
28. 3. 12:00 Odevzdání zadání PZ (2 varianty) – M, ČJ, Př JAC, KUD, BAA
28. 3. 12:00 Odevzdání přehledů maturitních otázek profilových zkoušek Vedoucí PK
28. 3. 12:00 Odevzdání seznamů knih k MZ z ČJ maturanti
28. 3. 12:00 Pracovní výkazy – učitelé H1 KOP
29. 3. celý den DDM HK: Soutěž v programování – okresní kolo Andrášová
31. 3. Konzultace dálkového studia
31. 3. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. F STP
2. 4. 16:00 Oslava Dne učitelů – Restaurace u Švagerků Velík

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – únor 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – ÚNOR 2014 (20 pracovních dnů)

3. 2. Konzultace dálkového studia
3. 2. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
4. 2. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. A KOA
5. 2. Konzultace dálkového studia
5. 2. 14:30 Školení řidičů referenčních vozidel – 1VZ Jirouš
6. 2. celý den Seminář: Moderní technologie ve výuce dějepisu, Brno SUL
6. 2. 10:00-13:00 Divadelní představení Figarova svatba – 3. E, F, G, H KUD
6. – 7. 2. celý den DVPP: Individualizace výuky, typologie žáka, Praha TLA
7. 2. Konzultace dálkového studia
8. 2. Konzultace dálkového studia SRE
10. – 11. 2. celý den SOD, obor ME – SPŠE a VOŠ Pardubice Macháček Jar.
11. 2. 13:45-14:35 Výstava: B. Hrabal – 100 let od narození, SVK HK (4. A) KUD
11. 2. 14:45 Seminář ke stáži v Drážďanech – AULA RED, MCK
11. 2. odpoledne DM: Výtvarná výstava „Snění“ – ZUŠ Habrmanova Vlčková
11. 2. 14:40 Žákovský parlament – 1VZ KER
12. 2. Konzultace dálkového studia
12. 2. 8:00-12:00 Prezentace projektu LEONARDO, Drážďany – AULA STO
12. 2. 14:40 Veřejná schůze zaměstnanců – Kolektivní smlouva (AULA) Velík
13. 2. 20:00 Maturitní ples odloučeného pracoviště Hradecká 647 Uhlíř
14. 2. Konzultace dálkového studia
14. 2. celý den Krajské kolo ENERSOL: 1. B, 2. C (obor PEK) – AULA TLA
17. 2. Konzultace dálkového studia
17. 2. 8:00-14:00 Besedy: Energie – budoucnost lidstva (rozpis H2), 1VZ Rojík
17. 2. 13:45-14:35 Výstava: B. Hrabal – 100 let od narození, SVK HK (4. B) KUD
17. 2. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
18. 2. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. B TLA
18. 2. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – 1VZ KOP, KER
19. 2. Konzultace dálkového studia
19. 2. 11:30-14:35 Přednáška: Trestní zodpovědnost – Inf. centrum PČR (3. H) NEK
20. 2. 19:30 Absolventský ples školy – ALDIS Hradec Králové JAN, SRA
21. 2. Konzultace dálkového studia
21. 2. 8:00-13:45 Exkurze ČKD, slévárna elektronu – 3. H (SMZ) KNA
22. 2. Konzultace dálkového studia SRE
22. – 28. 2. celý den LVK – části tříd KAL,SVI,Horák
24. – 27. 2. 8:00-13:30 Testování: Studijní intelektové předpoklady (rozpis) KER
25. – 26. 2. celý den SOD, obor MS01 – SŠ technická, Žďár nad Sázavou Šrámek
25. 2. 13:00 Lékařská prohlídka – 2. D VLC
25. 2. 14:45 Seminář ke stáži v Drážďanech – AULA RED, MCK
25. 2. odpoledne DM: Přednáška Jak zlepšit paměť – SVK HK Vlčková
26. 2. Konzultace dálkového studia
27. 2. 10:00-11:45 Prezentace firmy SWELL Hořice – AULA VLA
27. 2. 12:00 Pracovní výkazy – učitelé H1 KOP
28. 2. Konzultace dálkového studia
3. – 9. 3. Jarní prázdniny

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – leden 2014

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – LEDEN 2014 (22 pracovních dnů)

6. 1. pondělí Zahájení vyučování – sudý týden
7. 1. 11:45-15:00 Lékařská prohlídka – 4. B KAN
8. 1. Konzultace dálkového studia
8. 1. 14:40 Provozní porada učitelů H1 – učebna 1VZ KOP, KER
8. 1. 14:45 Provozní porada učitelů H2 Uhlíř, Rojík
8. 1. 16:30-18:00 Informace o prospěchu žáků, konzultace s učiteli učitelé
9. 1. 8:30-15:00 Konference: Rizikové chování mládeže – KÚ KHK MAE
9. 1. 8:00 Talentové zkoušky pro 2014/15 – obor UKZ (učebna 5AT) KUB
9. 1. 8:00-13:30 Besedy agentury JLM: 3+3 besedy, 5AUL, 1VZ (rozpis) STO, NOV
10. 1. Konzultace dálkového studia
11. 1. Konzultace dálkového studia SRE
13. 1. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
14. 1. 11:45-15:00 Lékařská prohlídka – 2. A STO
14. 1. 14:40 Žákovský parlament – 1VZ JAN
14. – 15. 1. celý den DVPP: Kritické myšlení, Praha TLA
15. 1. 8:00-11:40 Exkurze: Hvězdárna HK – 1. B, 1. C FIE, MIK
15. 1. Konzultace dálkového studia
15. 1. 10:00 Schůzka komise SOD – SPŠ elektrotechnická a IT, Brno Šrámek
15. 1. odpoledne DM: stolní fotbal s VOŠZ a SZŠ Mahrlová
15. 1. 16:00-18:00 Školení: Elixír do škol JAC
17. 1. Konzultace dálkového studia
17. 1. 13:00-17:00 3. Den otevřených dveří KER
17. – 19. 1. Seminář Heuréky: Astronomie JAC
18. 1. 8:30-12:00 4. Den otevřených dveří KER
20. 1. Konzultace dálkového studia
20. 1. 9:00-12:00 Prezentace mezinárodní jazykové zkoušky – AULA CAT
20. 1. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
21. 1. 11:45-15:00 Lékařská prohlídka – 2. BE KOZ
22. 1. Konzultace dálkového studia
22. 1. celý den Turnaj v basketbalu – SPŠE a VOŠ Pardubice Horák
22. 1. 12:00 Uzavření klasifikace za 1. pololetí v Bakaláři učitelé
22. 1. 12:00 Předání pololetní klasifikace z praxe Šrámek, Jirouš
23. 1. 8:00-13:30 Besedy agentury JLM: 3+3 besedy, 5AUL, 1VZ (rozpis) STO, NOV
23. 1. 12:00 Podklady pro pedagogickou radu TU
24. 1. 9:00-13:00 Mezinárodní jazyková zkouška nanečisto – AULA CAT
24. 1. 10:45-13:45 Exkurze: Městská knihovna Hradec Králové – 3. H KNA
25. 1. Konzultace dálkového studia SRE
27. 1. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
28. 1. 13:00 Lékařská prohlídka – H2 Rojík
27. 1. 14:40 Pedagogická rada – 1. pololetí, 5AUL JAN
28. 1. 14:00 Výpisy vysvědčení k podpisu ŘŠ TU
28. – 29. 1. celý den Konference pedagogů elektrotechnických oborů – UO Brno STO
29. 1. 8:00-11:40 Exkurze: Hvězdárna HK – 1. D FIE
29. 1. Konzultace dálkového studia
29. 1. 8:45-10:00 Literární pásmo o K. H. Máchovi – 2. BE, 2. C, 2. N (AULA) učitelé
29. 1. 10:45-11:40 Literární pásmo o K. H. Máchovi – 3. A, 3. D, 1. N (AULA) učitelé
29. 1. 12:00 Pracovní výkazy (H1) KOP
30. 1. 11:45-12:30 Ukončení prvního pololetí, vydávání výpisů vysvědčení TU, UOV
31. 1. Pololetní prázdniny

Categories: Nezařazené Tags:

Měsíční plán – prosinec 2013

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Měsíční plán – PROSINEC 2013 (19 pracovních dnů)

2. 12. 12:00-14:00 Olympiáda v ČJ – školní kolo (AULA) KUD
3. 12. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. F JUN
3. 12. 14:40 Provozní porada učitelů Hradební (H1) – 1VZ KOP, KER
4. 12. 14:45 Provozní porada učitelů Hradecká (H2) Uhlíř, Rojík
4. 12. celý den Školení: SŠ geometrie kouzla nezbavená, Praha JAC
4. 12. Konzultace dálkového studia
5. 12. 9:00-14:00 ENERSOL: odborný seminář (3. B, 2. C PEK, 1. B), AULA TLA
5. 12. celý den Okresní přebor SŠ v šachu – AULA a 1MZ JECH, Rojík
5. 12. 10:00-11:45 Zajímavé experimenty z chemie – UHK (3. B) MIK
5. 12. 10:00-12:30 UHK – Po čertech zajímavé experimenty (2. A) JAC
5. 12. 13:00 Lékařská prohlídka – 2. E BOR
6. 12. celý den Školení: Současná umělecká literatura, Olomouc KUD, SRA
6. 12. Konzultace dálkového studia
7. 12. 8:30-12:00 Den otevřených dveří KER
7. – 11. 12. Výběrový lyžařský zájezd do Alp (H2) Hnízdilová, Pátý
9. 12. celý den Zájezd: Adventní trhy v Drážďanech KUC, SUL
9. 12. 8:00 ZZ – 2. opravný termín (písemná část) KER
9. 12. Konzultace dálkového studia
9. 12. odpoledne DM: Turnaj v kulečníku s DM VOŠZ a SZŠ HK Mahrlová
10. – 11. 12. 7:00 ZZ – 2. opravný termín (praktická část) KUB
10. 12. 13:00 Lékařská prohlídka – 1. E LOK
11. 12. celý den Exkurze: Planetárium Praha – 3. A JECH
11. 12. Konzultace dálkového studia
11. 12. 14:40 Žákovský parlament – AULA, 5. patro JAN, KER
11. 12. 16:00-18:00 Školení: Elixír do škol JAC
12. 12. 8:00 ZZ – 2. opravný termín (ústní část) KER
12. 12. 13:00 Lékařská prohlídka – 3. B BAA
13. 12. Konzultace dálkového studia
13. 12. 11:45-13:45 Návštěva laboratoře CNC – Hradecká 647 (3. H) KNA
14. 12. Konzultace dálkového studia SRE
17. 12. celý den Bühler Žamberk – 1. N (PTN), 2. N (PTN), 4. B (MS01) VLA, KNA
17. 12. celý den Vánoční turnaj ve florbalu – Pardubice Horák
18. 12. 12:00 Pracovní výkazy (H1) KOP
19. 12. 12:00 Pracovní výkazy (H2) Uhlíř
19. 12. celý den ZVU, Defektoskopie: 1. N (PTN), 2. N (PTN), 4. B (MS01) VLA, KNA
20. 12. 8:00-10:30 CineStar: filmové představení REVIVAL TU
20. 12. 11:00 Slavnostní ukončení roku 2013 – Alessandria JAN
21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny
6. 1. 2014 pondělí Zahájení vyučování – sudý týden

Vedení Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové přeje všem zaměstnancům, žákům a spolupracovníkům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně zdraví, štěstí a soukromých i pracovních úspěchů.

Categories: Nezařazené Tags: